Amanda Nattress, President Tom Sullivan, James Whitley