University of Vermont

University Communications

Athletics Events

Nov 13, 2017 to Nov 19, 2017

Prev WeekNext Week

Wed
Nov 15

Women's Basketball vs. Norwich

7:00 pm to 9:00 pm
PFG 107-2 (Patrick Gym Basketball Court Center)

Fri
Nov 17

Women's Basketball vs. Howard

4:00 pm to 6:00 pm
PFG 107-2 (Patrick Gym Basketball Court Center)

Sun
Nov 19

Women's Basketball vs. Columbia

2:00 pm to 4:00 pm
PFG 107-2 (Patrick Gym Basketball Court Center)

Prev WeekNext Week